حضور هیئتی از روسیه در دانشگاه صنعتی شریف

هیئتی از تومسک روسیه ضمن حضور در دانشگاه صنعتی شریف از نزدیک با فعالیت‌های فناورانه این دانشگاه آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۳، در نشستی که با دعوت استانداری تهران انجام شده بود؛ هیئتی از تومسک روسیه و ۵ دانشگاه تهران برای همکاری در زمینه‌های اقتصادی در دانشگاه صنعتی شریف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ابتدا هیئت روسی از مجتمع فناوری دکتر روستا آزاد بازدید کردند و با فعالیت‌های مراکز خدمات فناوری مستقر در این مجتمع آشنا شدند. سپس جلسه‌ای با هدف شناسایی زمینه‌های همکاری، با حضور نمایندگان دانشگاه‌های تهران، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، روسای دانشکده‌های مهندسی انرژی، مهندسی شیمی و نفت، مهندسی کامپیوتر و مدیران امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.