جلسه هم‌اندیشی فعالین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با هیئت رئیسه

جلسه هم‌اندیشی فعالین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با حضور هیئت رئیسه و نمایندگان و دبیران انجمن‌ اسلامی و دانشجویان دانشگاه اول خرداد ماه سال جاری به میزبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.