همکاران
عبدالله اسفندیاری
کارشناس امور اجرایی (مسئول امور شهریه و قراردادها - کارپردازی )

تلفن تماس : 02166166014

​آدرس پست الکترونیکی :

esfandiari1362@gmail.com

​​​​​
نسیم پورکارنسودی
 مسئول امور مالی

تلفن تماس : 02166165168

​آدرس پست الکترونیکی :

n_nasoudi@pardis.sharif.edu

​​​​​
ساناز محمدی
کارشناس آموزش

تلفن تماس : 02166165167

تلفن همراه : 09352502309

​آدرس پست الکترونیکی :
​​​​​​​
s_mohammadi@pardis.sharif.ir

​​​​​
الهام اصغرزاده
مسئول دفتر

تلفن تماس : 6-02166165165

​آدرس پست الکترونیکی :
​​​​​​​
asgharzadeh@pardis.sharif.edu

​​​​​