اطلاعیه ها و اخبار 

04 Nov 2023

فراخوان استفاده از خوابگاه

03 Sep 2023

اطلاعیه پرداخت شهریه ثابت 1-1402

03 Sep 2023

اطلاعیه شماره 2 نحوه پرداخت شهریه

03 Sep 2023

اطلاعیه شماره 3 جدول شهریه